ELEKTRON XİDMƏTLƏR PORTALI

Energetika Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətlər barədə məlumat 

 

Xidmətin adı Xidmətin təsviri Xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası İnzibatı reqlament

 İxrac nəzarətinə düşən və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı və tranziti üçün xüsusi icazənin verilməsi
məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin
qəbulu

Bu xidmət ixrac nəzarətinə düşən və
Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan
malların ixracı, idxalı, təkrar ixracı,
təkrar idxalı və tranziti üzrə xüsusi icazənin
verilməsi üçün müraciətin və tələb olunan
sənədlərin elektron formada qəbul
edilməsindən və nəticəsi barədə ərizəçiyə
elektron formada məlumat verilməsindən ibarətdir.
- “İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci maddəsi;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər,
əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazənin verilməsi qaydaları”;

- Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 saylı
Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən
konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər
göstərilməsi Qaydaları”, eləcə də
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 8.3-cü bəndi;

 
İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti
üçün podratçılara və subpodratçılara
xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamənin verilməsi məqsədilə müraciətin və sənədlərin qəbulu
Bu xidmət Energetika Nazirliyi ixrac məqsədli
neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və
subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin
tətbiqi haqqında şəhadətnamənin verilməsi
üçün müraciətin və tələb olunan sənədlərin
elektron formada qəbul edilməsindən
və nəticəsi barədə ərizəçiyə elektron
formada məlumat verilməsindən ibarətdir.
- “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi
iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
02.02.2009, № 766- IIIQ;

- “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə
xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi ilə bağlı bəzi
normativ hüquqi sənədlərin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin 06.11.2009-cu il tarixli
174 nömrəli Qərarı;

- Dövlət orqanlarının və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslərin
elektron xidmətlər göstərməsinin
təşkili sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
23 may 2011-ci il tarixli 429
saylı Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;

- Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli
191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş,
1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik
hüquqi şəxslər tərəfindən konkret
sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi
Qaydaları”, eləcə də “Elektron xidmət növlərinin
Siyahısı”nın 8.5-ci bəndi;

 
Qazın istehsalına və təbii qazın emalına,
neft və neft məhsullarının emalına icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin
qəbulu
Bu xidmət qazın istehsalına və təbii qazın emalına,
neft və neft məhsullarının emalına icazənin
verilməsi üçün müraciətin və tələb olunan sənədlərin
elektron formada qəbul edilməsindən və
nəticəsi barədə ərizəçiyə elektron formada məlumat verilməsindən ibarətdir.
- “Dövlət orqanlarının və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin
elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
23 may 2011-ci il tarixli 429 saylı Fərmanının
2-ci və 2-1-ci hissələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər
tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron
xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”,
eləcə də “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
8.8-ci bəndi;
- Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 279, 280 və
282-ci maddələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”-
“Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu;

- “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;

- “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (9.3-cü, 10-cu maddələri);

- “Azərbaycan Respublikasında bəzi
sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 28 mart tarixli 310 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsi;

- “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 saylı Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən
konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”, eləcə də
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 8.4-cü bəndi.

 
Sənaye qaz qurğusunun istismarına
icazə verilməsi üçün müraciətin
və sənədlərin qəbulu 
Bu xidmət sənaye qaz qurğusunun istismarına
icazənin verilməsi üçün müraciətin və tələb olunan
sənədlərin elektron formada qəbul edilməsindən
və nəticəsi barədə ərizəçiyə elektron formada
məlumat verilməsindən ibarətdir.
- “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsi;

- Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli
80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”nın 2-ci fəsli;

- Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan
publik hüquqi şəxslərin elektron
xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
23 may 2011-ci il tarixli 429 saylı Fərmanının 2-ci
və 2-1-ci hissələri;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il
22 dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 3.1.4-cü bəndi;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər
tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”, eləcə də
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 8.7-ci bəndi.

sindən və nəticəsi barədə ərizəçiyə elektron formada məlumat verilməsindən ibarətdir.

 
Qaz istismarı qaydalarının pozulmasına
görə cərimələrin internet vasitəsilə
ödənilməsi
Bu xidmət vasitəsilə Qaz istismarı qaydalarının pozulmasına görə cərimələri ödəniş kartları vasitəsilə internet üzərindən ödəmək mümkündür.  - “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 saylı Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”, eləcə də “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 8.8-ci bəndi;
- Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 279, 280 və 282-ci maddələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”.

 
Enerji istismarı qaydalarının pozulmasına
görə cərimələrin internet vasitəsilə
ödənilməsi
Bu xidmət vasitəsilə Enerji istismarı qaydalarının
pozulmasına görə cərimələri internet üzərindən
ödəmək mümkündür. 
- “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 saylı Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş, 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”, eləcə də “Elektron xidmət
növlərinin Siyahısı”nın 8.9-cu bəndi;

- Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 279, 280 və 282-ci maddələri;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”.

 
Saytda yerləşdirilən məlumatlar və saytın dizaynı. © Energetika Nazirliyi 2018. Bütün hüquqlar qorunub

Please publish modules in offcanvas position.