İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında Şəhadətnamə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

REQLAMENT

Tələb olunan sənədlər:

Fiziki şəxslər üçün Hüquqi şəxslər üçün
1

Şəhədatnamə almaq üçün Ərizə forması

Şəhədatnamə almaq üçün Ərizə forması

   Ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunmalıdır:
 2    Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin skan forması
 3 Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin skan forması
 4 Birbaşa və ya əlaqəli müqavilənin (onu əvəz edən sənədin) skan forması
 5 Gömrük orqanları tərəfindən verilən tətbiq olunan gömrük proseduru barədə sənədin skan forması
Qeyd1. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə natarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada sürətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.
 6 Elektron ərizə Elektron ərizə
Zəhmət olmasa gözləyin!