İxrac nəzarətinə düşən və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı və tranziti üçün xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

REQLAMENT

Tələb olunan sənədlər:

Fiziki şəxslər üçün Hüquqi şəxslər üçün
1

Xüsusi icazə almaq üçün Ərizə forması

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı),  xüsusi icazənin alınması ilə həyata keçirilən xarici iqtisadi əməliyyatın növü, malalan (malgöndərən) və son istifadəçi haqqında məlumat, malın son istifadəsi və texniki təsnifat haqqında məlumat.

Xüsusi icazə almaq üçün Ərizə forması

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

adı, hüquqi ünvanı, xüsusi icazənin alınması ilə həyata keçirilən xarici iqtisadi əməliyyatın növü,  malalan (malgöndərən) və son istifadəçi haqqında məlumat, malın son istifadəsi və texniki təsnifat haqqında məlumat

   Ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunmalıdır:
 2    Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin skan forması
 3 Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin skan forması
 4 Bağlanmış müqavilənin (kontraktın) skan forması
 5 İxrac edilən malın mənşəə sertifikatının skan forması
 7

Malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) kateqoriyalarından asılı olaraq digər sənədlərin skan forması (Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 15.12.2005-ci il tarixli 230 nömrəli Qərarına uyğun olaraq)

   Qeyd: Yuxarıda göstərilən sənədlərin Azərbaycan dilində təsdiq olunmuş tərcüməsi də təqdim olunmalıdır.
 8 Elektron ərizə Elektron ərizə
Zəhmət olmasa gözləyin!