İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında Şəhadətnamə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbuluZəhmət olmasa gözləyin!